เรียนรู้วิธีสร้างโคมไฟตั้งโต๊ะซึ่งคล้ายกับหลอดไฟที่ใช้ในการแนะนำของ Pixar ชุดบทช่วยสอน 5 ส่วนนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับขั้นตอนและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นในการสร้างหลอดไฟที่ดีและรวดเร็ว ในส่วนที่หนึ่งเราใช้เครื่องมือดันและดึงและเครื่องมือเปลี่ยนรูปบางอย่างเพื่อสร้างฐานที่แข็งแรงสำหรับโคมไฟ

บทความที่เกี่ยวข้อง

แอพ 3D CAD ที่ดีที่สุดสำหรับ iPhone และ iPad

สำหรับ iPhone และ iPad

???????